Mesleki eğitimde öncü

Mesleki eğitimde öncü

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) ile Meksa işbirliğiyle düzenlenen mesleki eğitim programları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. GESOB-MEKSA Proje ve Eğitim Müdürü M. İhsan Ercan, düzenlenen mesleki kurslarda başarı oranlarının son yıllarda üst seviyelere ulaştığını kaydetti.

“GAZİANTEP’İN ÜYE BAKIMINDAN EN BÜYÜK STK’SI”

“Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği; üye sayısı bakımından ilimizin en büyük meslek kuruluşu olarak, kamu adına yürütülen esnaf-sanatkarların sicil, kayıt, takip, denetim, bilgilendirme, belgelendirme görevlerinin yanında üyelerinin mesleki gelişim ve rekabet edebilirlik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim taleplerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını da temel görevleri arasına almıştır” şeklinde sözlerine başlayan GESOB-MEKSA Proje ve Eğitim Müdürü M. İhsan Ercan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Bu amaca yönelik olarak birliğimiz; ilimizin ve ülkemizin önemli sorunlarından birisi olan genç nüfusumuzun ve dezavantajlı grupların mesleksizlik, işsizlik ve istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla meslek kazandırma kursları düzenlemekte ve istihdam sağlamaktadır. Ayrıca ilimizin girişimcilik kapasitesinin ortaya çıkarılmasına ve yeni iş kurmak isteyen girişimci adaylarının KOSGEB desteklerine ulaşmasını sağlayıcı bilgilendirme ve belgelendirme amaçlı Uygulamalı  Girişimcilik Eğitimleri düzenlenmekte, yeni işletmelerin daha bilinçli kurulmasına katkı sağlanmakta ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Çünkü; bu kapsamda yeni kurulan işletmeler genellikle Esnaf ve Sanatkar işletmeleridir. Başlangıçta çırak öğrencilere yönelik olarak MEKSA Vakfı ile işbirliği içinde başlatılan mesleki eğitim faaliyetleri, günümüze kadar geçen 25 yıllık sürede Birliğimizin desteği ile kurulan 3 ayrı Mesleki Eğitim Merkezinde mevcut 25'er kişilik 12 derslik-toplantı salonu, kursiyer çocukları için 1 kreş ve 10 ayrı atölye ile 60 ayrı konuda eğitim gerçekleştirebilme kapasitesine ulaşmıştır. Mevcut eğitim merkezlerimiz; GESOB MEKSA İşletmelerüstü Eğitim Merkezi (Metal, Makine, Ahşap İşleri sektörleri için) GESOB MEKSA Mesleki Eğitim Merkezi (Otomotiv, Konfeksiyon, Bilişim, Elektrik-Elektronik, Doğal Gaz, Asansör, Otomasyon sektörleri için) GESOB Hizmet Binası (Bayan Kuaförlüğü, Hijyen, Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ambalaj ve Paketleme, Türkçe Dil Eğitimleri için).”

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA GÖRE KURSLAR DÜZENLENİYOR

GESOB-MEKSA Proje ve Eğitim Müdürü M. İhsan Ercan açıklamasında, “İlimizin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik olarak proje tabanlı gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetleri için; Avrupa Birliği, SODES, İŞKUR, İpekyolu Kalkınma Ajansı, ILO hibe kaynakları kullanılmıştır. Bu kapsamda başarı ile tamamlanan projeleri ve GESOB olarak kazanımlarımızı aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür; ab destekli adaptesk projesi (2016-2017): TESK - AB destekli olarak 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan "Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması - ADAPTESK Projesi Gaziantep'in de içinde olduğu 8 pilot ilde uygulanmış, esnaf ve sanatkarlara yönelik ilimizde gerçekleştirilen mesleki, genel ve zorunlu eğitim programlarından 125 grup olarak toplam 3.272 Gaziantepli Esnaf ve Sanatkar yararlanmış ve katılımcılar belgelendirilmiştir. Proje kapsamında; GESOB Eğitim Merkezimize CNC dahil tam donanımlı bir Ahşap İşleri Eğitim Atölyesi, 20 bilgisayarlı Ahşap Tasarım Laboratuvarı, 25'er kişilik 2 ayrı derslik, Kaynakçılık eğitimlerinde kullanılmak üzere 1 adet Kaynak Simülasyon Cihazı kazandırılmıştır. Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında GESOB tarafından ÇSGB ile imzalanan sözleşmeye dayalı olarak uygulanan ve başarı ile tamamlanan proje ile dezavantajlı grup olarak adlandırılan; madde bağımlısı gençlere, kadınlara, işsiz gençlere yönelik 4 ayrı konuda 85 kişiye meslek kazandırılmış, girişimcilik eğitimleri verilmiş ve kayıtlı istihdam sağlanmıştır. İŞKUR da kayıtlı işsiz ve mesleksizlere yönelik meslek kazandırma ve istihdam konulu bir projedir. 6 meslek dalında toplam 85 kadın ve erkek projeden doğrudan yararlanmış ve eğitimler sonunda MEB ile ortak belgelendirilmiş ve katılımcılar ilgili sektör işletmelerinde istihdama yönlendirilmişlerdir. İŞKUR da kayıtlı işsiz ve mesleksizlere yönelik meslek kazandırma ve istihdam konulu bir projedir. 4 meslek dalında toplam 60 kadın ve erkek projeden doğrudan yararlanmış ve eğitimler sonunda MEB ile ortak belgelendirilmiş ve katılımcılar ilgili sektör işletmelerinde istihdama yönlendirilmişlerdir. İlimizde yaşayan Suriyeli kadınlara ve erkeklere yönelik toplam 45 Suriyeliye; Yabancılar için Türkçe Dil Eğitimi, 3 farklı alanda meslek kazandırma eğitimi ve girişimcilik eğitimleri verilmiş, katılımcılar MEB ile ortak belgelendirilmiş ve istihdama yönlendirilmiştir. İlimizde yaşayan Suriyelilere ve Ev Sahibi Topluluk olarak Türk Vatandaşlarına yönelik işsizlere meslek kazandırma, çalışanlara meslek geliştirme, Suriyelilere Temel Türkçe Dil Eğitimleri verilmiş ve Temel Çalışma Hayatı Becerileri konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 581 kişi bu projeden yararlanmış ve MEB ile ortak belgelendirilmiştir. Oto ve Makine Sanatkarları Odamız üyelerinin ilgili sektör işletmelerinden 10 kişilik katılım sağlanmış, katılımcılar MEB ile ortak belgelendirilmiştir. Elektrikçiler Odamız üyelerinin ilgili işletmelerinden 20 kişilik katılım sağlanmış, katılımcılar MEB ile ortak belgelendirilmiştir. Oto ve Makine Sanatkarları Odamız üyelerinin ilgili sektör işletmelerinden 15 kişilik katılım sağlanmış, katılımcılar MEB ile ortak belgelendirilmiştir. Oto ve Makine Sanatkarları Odamız üyelerinin ilgili sektör işletmelerinden 19 kişilik katılım sağlanmış, katılımcılar MEB ile ortak belgelendirilmiştir. İŞKUR'da kayıtlı işsizlere yönelik istihdam garantili meslek kazandırma eğitimleri, yeni bir iş kurmak isteyenlere yönelik de İŞKUR-KOSGEB-GESOB işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmiş, katılımcılar MEB veya KOSGEB ile ortak belgelendirilmiş, belgelendirilen işsiz kursiyerler de ilgili sektör işletmelerinde istihdam edilmişlerdir. 4 yıllık süre içinde İŞKUR destekli olarak uygulanan 74 ayrı grup olarak toplam 1.605 kayıtlı işsiz yararlanmış olup bunlardan %60 ına ilgili sektörde istihdam sağlanmıştır.”

EĞİTİMLER ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

GESOB-MEKSA Proje ve Eğitim Müdürü M. İhsan Ercan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerimizi ve hedef gruplarımızı aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: İŞKUR'da kayıtlı işsizlere yönelik meslek kazandırma eğitimleri, Mevcut işini kaybetmek istemeyen çalışanlara yönelik meslek geliştirme eğitimleri, Kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Dezavantajlı gruplara (kadınlar, risk altındaki çocuklar, madde bağımlılığı tedavisi gören gençler) yönelik meslek kazandırma eğitimleri, Yasal zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirme eğitimleri, İlgili işletmeler için yasal zorunluluk olan Hijyen eğitimleri, Esnaf-Sanatkarlara ve çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri, İlimizde yaşayan erkek ve kadın Suriyelilere yönelik Türkçe Dil, Meslek kazandırma eğitimleri, kayıtlı istihdam, bilgilendirme toplantıları ve adaptasyon çalışmalarıdır. 2014 - 2017 yıllarında toplam 278 ayrı gruba yönelik gerçekleştirilen eğitim programları sonrası 6.910 kişi belgelendirilmiştir. İşsiz ve mesleksizlere yönelik uygulanan mesleki eğitim programları ile sağlanan istihdam ise % 60 oranındadır.”

2018 YILINDA DEVAM ETMEKTE OLAN PROJELERİMİZ VE FAALİYETLERİMİZ

Ercan açıklamasında, “2017 Kasım ayı itibarı ile sözleşme imzalanarak başlatılan SODES destekli olarak mesleki eğitim ve istihdam hedefli "MESLEKİ EĞİTİMDEN İSTİHDAMA" isimli 12 ay süreli projemizin faaliyetleri 2018 yılı içinde de devam etmektedir. TESK-UNICEF işbirliği ile Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak Gaziantep dahil 10 pilot ilde uygulanmakta olan proje faaliyetleri 2018 yılı sonuna kadar devam edecek ve Gaziantep'teki faaliyetler  GESOB tarafından yürütülmektedir. İlimizde yaşayan Suriyelilere yönelik; Türkçe Dil ve Mesleki Eğitim programları yanında danışmanlık, adaptasyon, bilgilendirme faaliyetleri dahil donanım desteğini de içeren, ILO destekli projemizin altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup sözleşme imzalanma ve 2018 Mayıs ayı başında faaliyetlerin başlatılması aşamasına gelinmiştir. İlimizdeki mesleki eğitim konusunu memleket meselesi olarak görerek eğitim faaliyetlerimizi maddi ve manevi olarak her türlü desteği veren GESOB Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Oda Başkanlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Bülent Öner
10.04.2018

Yorum yap

Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Gaziantep Hakimiyet Gazetesi ve hakimiyetgazetesi.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diğer Haberler
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin