UYMAYAN YANDI!

2018 yılının Temmuz ayından itibaren e-deftere geçmeyen basit usul defter tutan mükellefler cezalandırılacak
UYMAYAN YANDI!

Gaziantep serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay, basit usul defter sahibi mükelleflerin Temmuz ayından itibaren e-defter sistemi üzerinden 3 ayda bir beyanda bulunmak zorunda olacaklarını dile getirdi. Özbay, sisteme uymayan mükellefler hakkında ise yasal işlem yapılacağını duyurdu.

VERGİ MÜKELLEFLERİNE ÖNEMLİ UYARILAR

“Vergi yönetimi,  e-defter’in basitleştirilmiş ve genişletilmiş hâlidiye bileceğimiz bir sistem üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Çalışmanın sonucunda, gerekli diyebileceğimiz bir düzenleme çıktı” şeklinde sözlerine başlayan Gaziantep serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay, Temmuz ayından itibaren vergi mükelleflerine verilen sürenin sona ereceğini dile getirdi. Temmuz ayından sonra basit usul defter mükellefi esnafların e-defter üzerinden 3 ayda bir beyanda bulunmak zorunda kalacaklarını anlatan Özbay, “23 Kasım 2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı, web sayfasında Defter-Beyan sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağını yayınladı. İdare, bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlık tarafından çalışmaların devam ettiğini ve mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri 1 Aralık 2017 tarihine kadar beklediğini duyurdu. Taslağa göre planlanan bu uygulamanın 1 Ocak 2018’de başlaması. Bu tarih daha sonra Temmuz ayına kadar uzatıldı” diye konuştu.

BUNDAN SONRA OTO KONTROL DAHA KOLAY OLACAK

Gaziantep serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay, sözlerine daha sonra şu şekilde devam etti;

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve 227 ve 242’nci maddelerinin, Maliye Bakanlığına verdiği muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyecek mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme ve elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye dair geniş yetkileri uyarınca yasada değişiklik yapmaksızın Bakanlığın bu türden düzenleme imkanı bulunmaktadır. Taslak, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Sistem, www.defterbeyan.gov.tr  adresi üzerinden işletilecek. GİB tarafından güvenliği sağlanacak bu sitede mükellefler ve meslek mensupları Başkanlık tarafından oluşturulan şifre ile giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecekler. Kağıt defterlerin yerini alması beklenen bu uygulama ile Notere defter tasdiki de tarih olacak. Hatta bu sürecin oturmasıyla birlikte, matbaada fatura bastırma işi de anılarımızda kalacak gibi gözüküyor. Bilindiği üzere belirli yıllık satış hasılatının üzerinde hasılat elde eden mükellefler defterlerini elektronik ortamda tutuyorlar ve izleyen üç ayda GİB sistemi üzerinden dijital zaman damgası anlamına gelen beratlarını almak suretiyle kayıtlarını oluşturabiliyorlar. Taslak ile serbest meslek kazanç defteri,  işletme hesabı defteri, basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtları, amortisman defteri, envanter defteri ve damga vergisi defterinin elektronik ortamda tutulması ve muhafazası imkanı getiriliyor. E-defter uygulamasından esasa dair bir farkı var. E-defterde mükellefler defterlerini kendi özel kayıt ortamlarında tutuyorlar ve idareye istendiğinde ibraz yükümlülükleri var iken, defter-beyan sisteminde defterler ve faturalar zaten idarenin elinde olduğu için mükelleften istemek zorunda da kalmayacak. Mükellefler açılış-kapanış tasdiki masraflarından ve muhasebe programı satın alma yükünden aynı zamanda da muhafaza zahmetinden kurtulacaklar. Esasen getirilen:  mükellef dostu bir uygulama. Dürüst çalışan mükellefi destekleyen bu sistem, kayıt dışı çalışmayı meslek edinenler için kabus olacak.”

GÜNDEM
Bülent Öner
9.03.2018

Yorum yap

Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Gaziantep Hakimiyet Gazetesi ve hakimiyetgazetesi.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diğer Haberler
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin